OVER ONS

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN WERKNEMERS IN BELGIË

Een “gedetacheerde werknemer” is een werknemer die door zijn werkgever wordt uitgezonden om tijdelijk een dienst te verrichten in een andere EU-lidstaat, in het kader van een dienstverleningsovereenkomst, een detachering binnen een concern of een terbeschikkingstelling via een uitzendbureau.

De EU stelt een reeks dwingende regels vast betreffende de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die moeten worden toegepast op gedetacheerde werknemers. Deze regels bepalen dat werknemers die naar een andere lidstaat worden gedetacheerd, ook al zijn zij nog steeds in dienst van de uitzendende onderneming en vallen zij onder de wetgeving van die lidstaat, recht hebben op een aantal basisrechten die in de ontvangende lidstaat van kracht zijn.

Als u wilt weten wat de arbeidsvoorwaarden van België zijn, kunnen wij u helpen.
Dit geheel van rechten bestaat uit:

- Minimumlonen - in de herziene richtlijn gewijzigd in ALLE verplichte beloningselementen
- Maximale werkperioden en minimale rustperioden
- minimumaantal betaalde vakantiedagen
- Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers via uitzendbureaus
- Gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
- Gelijke behandeling van mannen en vrouwen
- Voorschriften betreffende huisvesting en toelagen
- Voor langdurige detacheringen toepassing van een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de ontvangende lidstaat

ALS U WERKNEMERS NAAR BELGIË DELEGEERT...

Onze bestuurder, Jowita Sokolowska, is sinds 2005 gespecialiseerd in de toepassing van de EU-richtlijn. Zij fungeert als “verbindingspersoon” tussen de buitenlandse werkgevers en de Belgische arbeidsinspecties en heeft al vele buitenlandse bedrijven met succes geholpen bij lokale controles. Zij heeft de Belgische regering en de EU-Commissaris voor Werk herhaaldelijk geadviseerd over de werknemers- en werkgeversperspectieven bij detachering van werknemers naar België. Ze maakte ook deel uit van de werkgroep die de Limosa-verklaring testte en implementeerde. Zij is een bekend en gerespecteerd consultant in deze materie. Zij spreekt vloeiend Engels, Pools, Nederlands en Frans. Als u werknemers naar België delegeert, raden wij u ten zeerste aan contact met ons op te nemen.

Wij ondersteunen ook eenmansbedrijven met lokale inspecties en administratie.

Wij kunnen u helpen met de volgende aspecten van uw activiteiten hier:

- Toepassing van de juiste sociale zekerheid
- Audit van uw huidige detachering
- Voorbereiding / controle van contracten met Belgische opdrachtgevers
- Volledig advies over de arbeidsvoorwaarden die voor uw specifieke branche gelden
- Bijstand tijdens arbeidsinspectie
- Vaststelling van een vaste inrichting of de 183-dagenregel
- Berekening van Belgische bedrijfsvoorheffing voor gedetacheerde werknemers
- Limosa-aangifte
- PDOK/OPOC
- VCA en andere certificaten in verschillende talen
- Wetten en voorschriften inzake huisvesting en tips

WERK MET ONS

Laat ons weten hoe we kunnen helpen!

Ons team van professionals zal u helpen bij het stroomlijnen van uw wereldwijde activiteiten. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze internationale payroll- en HR-diensten. Wij spreken Nederlands, Frans, Pools, Engels, Duits. Bel ons dus vandaag nog of vul het onderstaande formulier in.