Nowe wymogi zakwaterowania dla pracowników tymczasowych

Nowe wymogi zakwaterowania dla pracowników tymczasowych Dekret flamandzki z dnia 10 lutego 2023 r. i dekret rządu flamandzkiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. dodają szczegółowe ramy norm do flamandzkiego kodeksu mieszkaniowego i dekretu flamandzkiego kodeksu mieszkaniowego z 2021 r. Umożliwia to miastom i gminom wdrażanie konkretnych polityk dotyczących tymczasowego...

Zaliczka na podatek dochodowy członka zarządu spółki BV / SRL

Administracja podatkowa zamierza przeprowadzać ukierunkowane kontrole dotyczące zaliczek na podatki dochodowe “bestuurders/gérants”. Obecnie nadal wiele firm nie składa lub składa nieprawidłowe deklaracje miesięczne lub kwartalne dotyczące podatku od wynagrodzeń wypłacanych swoim menedżerom. Kontrola będzie się koncentrować na arkuszach 281.20, obowiązujących w roku podatkowym 2021. W przeciwieństwie do pracowników, którym należy...