Zaliczka na podatek dochodowy członka zarządu spółki BV / SRL

Administracja podatkowa zamierza przeprowadzać ukierunkowane kontrole dotyczące zaliczek na podatki dochodowe “bestuurders/gérants”.

Obecnie nadal wiele firm nie składa lub składa nieprawidłowe deklaracje miesięczne lub kwartalne dotyczące podatku od wynagrodzeń wypłacanych swoim menedżerom. Kontrola będzie się koncentrować na arkuszach 281.20, obowiązujących w roku podatkowym 2021.

W przeciwieństwie do pracowników, którym należy regularnie przyznawać wynagrodzenie, członkowie zarządu spółki mogą przyznawać sobie wynagrodzenie co tydzień, co miesiąc, co rok (lub z dowolną inną częstotliwością). Innymi słowy, mogą oni przyznawać wynagrodzenie okresowo lub nieokresowo. Podstawa okresowa oznacza, że wynagrodzenie jest wypłacane w regularnych odstępach czasu, co najmniej raz w miesiącu. Przynosi to więcej korzyści niż nieregularnie wypłacane wynagrodzenia.

Od tego wynagrodzenia, tak samo jak w przypadku pracowników, należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy (bedrijfsvoorheffing/précompte professionnel). Jest to zobowiązanie prawne, z którego dłużnik dochodowy nie może się wycofać. Ten podatek od wynagrodzeń staje się wymagalny w momencie wypłaty podlegającego opodatkowaniu wynagrodzenia lub przyznania podlegających opodatkowaniu świadczeń rzeczowych (VAA/ATN).

Sankcje w przypadku niewystarczającego podatku od wynagrodzeń

Jeśli potrącony podatek od wynagrodzenia jest niewystarczający, możliwe są następujące sankcje:

  • Grzywna, która może wynieść do 1250 euro;

  • Podwyższenie zaliczki od podatku o 10% do 200% od niezadeklarowanych dochodów;

  • Zwiększenie wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu o kwotę niewystarczająco odliczonego podatku;

  • Odsetki za zwłokę.

Prawidłowa wysokość podatku zależy od wysokości wynagrodzenia i sytuacji rodzinnej danego członka zarządu. Nawet jeśli sytuacja osobista sprawia, że nie ma potrzeby odliczania zaliczek na podatek dochodowy, nadal należy złożyć deklarację (zerową).

Zaliczka na podatek dochodowy jest również należna od świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem prywatnym, ponieważ są one traktowane jako wynagrodzenie. Do takich świadczeń (używanych także prywatnie) podlegających opodatkowaniu należą na przykład: samochód służbowy, komputer i abonament internetowy, mieszkanie, energia elektryczna…

Nierzadko przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego księgowy sporządza także dodatkowy arkusz/fiche 281.20 dotyczący tych świadczeń. Są one następnie przekazywane do urzędu bez potrącania zaliczek na podatek.

W związku z zapowiedzianymi kontrolami sugerujemy przekazać naliczanie zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznie lub kwartalnie) do biura kadrowo-placowego na przykład do Payroll Planet. Naliczamy regularne zaliczki na podatek dochodowy, wystawiamy członkom zarządu także fiche 281.20 oraz udzielamy informacji o dodatkowych świadczeniach, ubezpieczeniach socjalnych i emerytalnych oraz porad o zatrudnianiu pracowników.

W razie jakichkolwiek pytań na ten temat, prosimy o kontakt.

Jowita Sokolowska jowita@payrollplanet.eu